Příspěvky

Informace pro členy klubu ohledně výše členských příspěvků pro rok 2022.

Kategorie splatnost 31.3.2022
Muži A 0 Kč
Muži B 6.400 Kč
Moravská Beseda 30.000 Kč tým
Junioři U21+U18 6.800 Kč
Starší kadeti U15 6.300 Kč
Mladší kadeti U13 6.100 Kč
Starší žáci U11 5.900 Kč
Mladší žáci U10+U9 5.200 Kč
Mladší žáčci U8 3.750 Kč
Přípravka U7+U6 1.650 Kč

Příspěvky budou placeny POUZE formou bankovního převodu! Mladší sourozenci mají příspěvky za poloviční částku, třetí a další sourozenci zdarma! Číslo účtu pro platbu příspěvků a brigád u ČSOB: 268690268 / 0300 Jako variabilní symbol uveďte RČ vašeho dítěte, do informace pro plátce napište jméno a příjmení dítěte + kategorii. Sponzorské dary, pronájem reklamní plochy apod. budou projednány individuálně s vedením klubu, stejně tak i jejich využití.

PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ PLATÍ, ŽE MOHOU S TB ZAČÍT TRÉNOVAT A MAJÍ PRVNÍ 3 MĚSÍCE ZDARMA.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HOSPODÁŘE KLUBU:
Mgr. Zdeněk Friedmann, tel.: +420 739300087, email: friedmann@technikabrno.cz