Příspěvky

Informace pro členy klubu ohledně výše půlročních členských příspěvků v roce 2023.

Kategorie splatnost 31.3.2023
Muži A 0 Kč
Muži B 2.300 Kč
Moravská Beseda 30.000 Kč tým / rok
Junioři U18 4.900 Kč
Starší kadeti U15 4.400 Kč
Mladší kadeti U13 3.900 Kč
Starší žáci U11 3.400 Kč
Mladší žáci U9+U10 2.900 Kč
Mladší žáčci U8 + přípravka 2.000 Kč

Příspěvky jsou placeny pouze formou bankovního převodu. Mladší sourozenci mají příspěvky za 50%, třetí sourozenci za 20% a další sourozenci zdarma. Číslo účtu pro platbu příspěvků a brigád u ČSOB: 268690268 / 0300, jako variabilní symbol uveďte RČ vašeho dítěte, do informace pro plátce napište jméno a příjmení dítěte + kategorii (nebo využijte QR kód zaslaný klubovým systémem).
Sponzorské dary, pronájem reklamní plochy apod. budou projednány individuálně s vedením klubu, stejně tak i jejich využití.
Povinné brigády jsou stanoveny na 20 hodin ročně. Za každou neopracovanou hodinu klub účtuje členovi 150,- Kč (částka je možná uhradit na účet klubu v celkové výši po domluvě s hospodářem klubu).

PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ ČLENY PLATÍ, ŽE MOHOU ZAČÍT TRÉNOVAT A MAJÍ PRVNÍ 3 MĚSÍCE ZDARMA.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE HOSPODÁŘE KLUBU:
Mgr. Zdeněk Friedmann, tel.: +420 739300087, email: friedmann@technikabrno.cz